Bài ngẩu nhiên

*Quán thơ

Tiến Thắng B7 – Chiều tắt

Chiều tắt trên ánh dương trên đường, trong làng nhỏ thùng hàng trên chiếc honda lướt qua chiều Và đến khi chiều xuống trong nhá […]

1
Huy Phương

Huy Phương – Về hưu!

Mấy tiếng “về hưu” hay là “về già” nghe như thanh âm của một đoạn cuối cuộc đời, và chúng ta tưởng tượng đến hình […]

Bài mới trên QUÁN VĂN

*Quán thơ

Hai Hùng SG – THU DĨ VÃNG

Lòng đã dặn thôi đừng đau đớn nữa Khi con tim anh, đến lúc “mù lòa” Xa tít rồi, ngày tháng trải đầy hoa Còn […]

BÀI MỚI TRÊN QUÁN VĂN

Thiếu tá HỒ QUANG

Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của CSVN

Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của CSVN

Đối diện với Trung cộng, Việt Nam đang bị tứ bề thọ địch. Tập đoàn cộng sản Hà Nội biểu lộ một sự thần phục, vâng lời cực kỳ hèn hạ. CSVN đã và đang hiến VN cho Tàu để trở thành 1 Khu Tự Trị trong 1 nước Đại Hán.

Hồ Chí Minh Và Gương “Ăn Cháo Đá Bát” Trong Chế Độ CS

Hồ Chí Minh Và Gương “Ăn Cháo Đá Bát” Trong Chế Độ CS

“Ăn cháo đá bát” là một thành ngữ trong văn hóa dân tộc Việt, để chỉ sự vô ơn, bội nghĩa đối với  người đã có công giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn mà còn trả ơn bằng hành động xấu xa. 

Blog Stats

  • 193,591 hits

Categories

Tự đăng bài lên Quán Văn

RSS BÁO TỔ QUỐC

Diễn đàn

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4,933 other subscribers