Bài ngẩu nhiên

*Quán thơ

Gíáo Già – Thôi Thì

Trần gian đã quẩy gánh rồi Thì thôi cuộc mộng đứng ngồi sá chi Trăm năm dương thế có gì Hoàng hôn lại xuống, xuân […]

*Quán thơ

ĐẶNG XUÂN XUYẾN – MƠ

Trăng vàng lả lướt bến sông Đắm hồn tôi với mênh mông gió trời… . Tôi mơ một tiếng gọi mời Cạn chung ly để […]

Bài mới trên QUÁN VĂN

*Quán thơ

Giáo Già – Hồi Sinh

Bài thơ Lão Bút chưa xong Mà sao Giáo thấy ấm lòng lưu cư Nữa đêm ngồi viết trang Thư Cho Con đọc biết tin […]

images
*Quán thơ

Thị Nở – Khã Ố, Bất Lương.

Khã Ố, Bất Lương. Lê Khã Ố, Trần Bất Lương. Bí-thư, Chủ-tịch cấp Trung-ương. Nam Quan, Vịnh Bắc dâng Tàu Cộng. Hí-hững nhận phần gặm-mút xương. Thị […]

*Báo Tổ Quốc

Bảo Giang – Cộng sản là cái gì?

I.                    Một định nghĩa:   Nhiều người cho rằng: Việt cộng (CS) là loài không phân biệt được thịt bò hay phân bò. Không phân biệt […]

BÀI MỚI TRÊN QUÁN VĂN

*Quán thơ

Giáo Già – Hồi Sinh

Bài thơ Lão Bút chưa xong Mà sao Giáo thấy ấm lòng lưu cư Nữa đêm ngồi viết trang Thư Cho Con đọc biết tin […]

images
*Quán thơ

Thị Nở – Khã Ố, Bất Lương.

Khã Ố, Bất Lương. Lê Khã Ố, Trần Bất Lương. Bí-thư, Chủ-tịch cấp Trung-ương. Nam Quan, Vịnh Bắc dâng Tàu Cộng. Hí-hững nhận phần gặm-mút xương. Thị […]

Thiếu tá HỒ QUANG

Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của CSVN

Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của CSVN

Đối diện với Trung cộng, Việt Nam đang bị tứ bề thọ địch. Tập đoàn cộng sản Hà Nội biểu lộ một sự thần phục, vâng lời cực kỳ hèn hạ. CSVN đã và đang hiến VN cho Tàu để trở thành 1 Khu Tự Trị trong 1 nước Đại Hán.

Hồ Chí Minh Và Gương “Ăn Cháo Đá Bát” Trong Chế Độ CS

Hồ Chí Minh Và Gương “Ăn Cháo Đá Bát” Trong Chế Độ CS

“Ăn cháo đá bát” là một thành ngữ trong văn hóa dân tộc Việt, để chỉ sự vô ơn, bội nghĩa đối với  người đã có công giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn mà còn trả ơn bằng hành động xấu xa. 

Blog Stats

  • 160,540 hits

Categories

Tự đăng bài lên Quán Văn

RSS BÁO TỔ QUỐC

Diễn đàn

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4,888 other subscribers