1

1

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải (trái) và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh tư liệu)

Be the first to comment

Tham gia bình luận