1

1

(Nữ Thần Tự Do nói với Trump “Đừng Nghĩ Ngay Về Nó.”

Bức hí hoạ chính trị do hoạ sĩ Darrin Bell sáng tác và phổ biến trên trang mạng xã hội darrinbel.com)

Be the first to comment

Tham gia bình luận