1

1

Phạm Văn Đồng cùng Lê Duẩn “chia vui” ngày
mất Hoàng Sa của VNCH 19/1/1974

Be the first to comment

Tham gia bình luận