1

1

3 giờ ngày 19-3, bộ đội Bắc Việt chiếm cổ thành Quảng Trị.

(Wikipedia)

Be the first to comment

Tham gia bình luận