1

1

Ngày 21-3, nguyên gia đình bị Bắc quân bắn chết ở
Quốc lộ 1 gần đèo Hải Vân đang trên đường di tản.

Be the first to comment

Tham gia bình luận