1

1

Đề Đốc Trần Văn Chơn và Đô Đốc Elmo Zumwalt
cùng sánh vai chiến đấu trong đầu thập niên 1960

Be the first to comment

Tham gia bình luận