1

1

Hình chụp trên cánh phi cơ nơi động cơ bị trúng đạn nổ tung, từ trái sang phải:
Phi hành đoàn, Đề Đốc Tư Lịnh Trần Văn Chơn (giữa), Đại Tá Quỳnh, Trung sĩ Phước.
Hàng sau cùng ở giửa: Thiếu Tá Quân. Hai sĩ quan đội Calô là Đại Úy Nguyễn Kim và Thiếu úy Tấn.
Hình này do Trung Sĩ Trương Sở Phước tặng Cựu Đề Đốc Tư Lệnh Trần Văn Chơn khi Ông vừa mãn tù Cộng Sản, qua Mỹ. (10)

Be the first to comment

Tham gia bình luận