1

1

Bên trong một ổ gian thương Trung Quốc ở Từ Sơn. (Ảnh: Lê Anh Hùng)

Be the first to comment

Tham gia bình luận