1

1

Ai dám “thanh tra” những dự án do PTT gốc Tàu Hoàng Trung Hải “bảo kê”? (Ảnh: Lê Anh Hùng)

Be the first to comment

Tham gia bình luận