1

1

Cơ sở 2 của Viện Nghiên cứu Da giày gần như bỏ hoang từ nhiều năm nay. (Ảnh: Lê Anh Hùng)

Be the first to comment

Tham gia bình luận