1

1

Bàn chông để chống bọn cướp đất của người dân Từ Sơn. (Ảnh: Lê Anh Hùng)

Be the first to comment

Tham gia bình luận