1

1

Bản đồ nước Tàu in năm 1954 bởi Trung Cộng.
(đường chấm là biên giới của Trung Hoa do TC vẽ)

Be the first to comment

Tham gia bình luận