1

1

Nhà thơ Trần Đức Thạch trong phiên tòa tại Hà Nội hôm 8-10-2009.

Be the first to comment

Tham gia bình luận