1

1

Một sạp báo trên đường phố Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Be the first to comment

Tham gia bình luận