1

1

Thiếu tướng Lê Minh Đảo họp báo tại Mặt trận Xuân Lộc ngày 13.4.75

Be the first to comment

Tham gia bình luận