1

1

Tù binh CSBV tại Xuân Lộc, tháng 4.1975

Be the first to comment

Tham gia bình luận