1

1

Quân đoàn 4/CSBV do Thiếu tướng Hoàng Cầm chỉ huy.

Be the first to comment

Tham gia bình luận