1

1

Đ/tá Ngô Văn Minh, SQ Tùy viên, Tr/tá Lê Xuân Hiếu và Tướng Đảo tại An Lộc, 1972

Be the first to comment

Tham gia bình luận