1

1

“Tổ quốc Việt Nam không của riêng
một đảng phái, một phe phái, tôn giáo nào”
(Cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt – Ảnh copy từ trang BBC)

Be the first to comment

Tham gia bình luận