1

1

(Nghĩa Trang & Đài Tưởng Niệm Đồng Bào bị
Việt cọng sát hại trong Tết Mậu Thân tại Nha Trang)

Be the first to comment

Tham gia bình luận