1

1

Giấy thị thực cho phép nhập cảnh vào nước Nga, số 1829, ngày 16/6/1923, của đại diện Liên Bang CHXHCN Xô Viết tại Béc-lin, Đức cấp cho Cheng Vang (Nguyễn Ái Quốc), tiếng Nga, Pháp.

Be the first to comment

Tham gia bình luận