1

1

Thiếu tướng Nguyễn Sơn (Hồng Thủy, Vũ Nguyên Bác), ảnh chụp vào năm 1955.Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận