1

1

Gián điệp Khang Sinh (Kang Sheng), và những bi danh Zhang Ke, Shaoqing, Zhao Rong, Zhang Rong, Nickname Zhangwang, tiện cho việc thi hành từng điệp vụ. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận