1

1

Năm 1930, Lý Lập Tam (Li Lisan李立三) chủ trì “cuộc họp liên minh chống chủ nghĩa đế quốc của Trung Cộng”. Hồ Tập Chương được mời tham gia. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận