1

1

Ngày 12 tháng 11 năm 1938, báo Nichinichi loan tải câu chuyện thực hư Hồ Tập Chương (胡集璋) thoát ngục Quốc Dân Đảng. Bức ảnh này do gia đình của Hồ Tập Chương (胡集璋) lưu trữ, và cung cấp cho Nichinichi.

Be the first to comment

Tham gia bình luận