1

1

Trang chính của báo Vũ Hán số ra ngày 10/09/2008. Loan tải sự kiện bí mật của “Hồ Tập Chương kết hôn cùng với bà Tăng Tuyết Minh”. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm

Be the first to comment

Tham gia bình luận