1

1

Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) 1938 (bí danh Lão Trần-老陳), ảnh chụp tại Bát lộ quân Quế Lâm . Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm

Be the first to comment

Tham gia bình luận