1

1

Tình báo Lê Nghiễm Ba (Li Guangbo-黎广波) (phải) đón tiếp Phó Cục trưởng Cục Chính trị Trung Cộng (trái). Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận