1

1

Những cảm tử quân “Thập Vạn Đại Sơn” của quân đội Trung Cộng theo Hồ Chí Minh tham chiến tại Việt Nam, sau này họ là những cựu chiến binh Trung Cộng ở lại Việt Nam. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận