1

1

416 trẻ em và 133 phụ nữ đã được đưa ra khỏi trại

Be the first to comment

Tham gia bình luận