1

1

Năm 1934, Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) tại Moscow. Tài liệu quá hiếm của gia đình họ Hồ, Hồ Tập Chương gia nhập Đảng Cộng sản ở Đài Loan, hầu hết những tài liệu lưu trữ của gia đình bị phá hủy. Nguồn ảnh: lấy từ VNA.

Be the first to comment

Tham gia bình luận