1

1

Tờ tường thuật của Hồ Chí Minh đã xác nhận chính ông là Hồ Tập Chương (胡集璋), quốc tịch Trung Hoa (胡志明是中國人). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận