1

1

Tập thơ “Nhật ký trong tù”, viết bằng ngôn ngữ Trung Quốc. Năm 1938, Hồ Tập Chương (胡集璋) biến thành Hồ Chí Minh vào năm 1941. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận