1

1

Tổng cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc, công bố bản tội ác Đế quốc Nhật Bản do Hồ Chí Minh gửi đến Bắc Kinh. Ảnh: SCMP.

Be the first to comment

Tham gia bình luận