1

1

Những gián điệp trong khối Cộng sản, và Hồ Chí Minh đi cùng Mao Trạch Đông nghỉ mát tại Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8 năm 1960. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận