1

1

Kỳ ngoại hầu Cường Để (trái) và cụ Phan Bội Châu (phải, ngồi) hai thành viên quan trọng của Phong trào Đông Du. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận