1

1

Trung Quốc đối phó với chủ nghĩa hiện thực chính trị chiến tranh Việt Nam. Người dân tộc Choong tại biên giới VN-TQ, năm 1945 tổ chức cuộc biểu tình lớn “mass meeting”, đả đảo Mao Trạch Đông-Hồ Chí Minh. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm

Be the first to comment

Tham gia bình luận