1

1

Phạm Văn Đồng (t), Võ Nguyên Giáp (p) bên cạnh Hồ Chí Minh ngồi ghế mặc veston, quần ngắn, đi dép râu (Mùa Thu 1945). Nguồn: Triumph Forsaken.

Be the first to comment

Tham gia bình luận