1

1

Tháng 5 năm 1949, Hồ Chí Minh nói với Lê Nghiễm Ba (Li Guangbo): “Cẩn thận, bí mật, đoàn kết, hữu nghị, thắng lợi”. Kỹ niệm ngày Quân đội Việt Nam đã từng tham gia vào các trận Thập Vạn Đại Sơn (Shiwandashan).

Be the first to comment

Tham gia bình luận