1

1

Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông nghỉ mát tắm biển Bắc Đới Hà (北戴河). Hình chụp tháng 8 năm 1960. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận