1

1

Đội tình báo Chiến Địa Bát Lộ Quân (hàng sau, thứ ba từ bên phải là Dương Ứng Bân (Yang Ying Bin) và người kế bên là Hồ Quang (HCM).

Be the first to comment

Tham gia bình luận