1

1

Từ trái sang phải: Năm 1940, nhóm gián điệp Trung Cộng tháp tùng Vũ Anh (HCM) xâm nhập vào Việt Nam, gồm có Nam Long (南 龙), Biên Cương (边疆), A Quyến (阿眷), Lý Nghiễm Ba (黎 广 波), Mạnh Hùng (孟 雄), Đỗ Trình (杜 程),đường trước). Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.[3]

Be the first to comment

Tham gia bình luận