1

1

Thắng cảnh trung tâm huyện Tĩnh Tây (靖西县) Cao Bằng Việt Nam, năm 1945 thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm

Be the first to comment

Tham gia bình luận