1

1

Nông dân huyện Tĩnh Tây chuyên trồng nếp cẩm. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận