1

1

Phong tục lễ hội thi đua nấu “xôi ngũ sắc Tĩnh Tây” (靖西县). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận