1

1

Tháng 5 năm1949 Hồ Chí Minh tặng một tấm ảnh và nói với tình báo Lý Nghiễm Ba (Li Guangbo-黎广波) rằng: “Cẩn thận, bí mật, tình đoàn kết, hữu nghị, chiến thắng”. Làm kỹ niệm ngày Quân đội Việt Nam đã từng tham gia vào các trận Thập Vạn Đại Sơn (Shiwandashan-十万大山). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm

Be the first to comment

Tham gia bình luận