1

1

Cựu chiến binh “Thập Vạn Đại Sơn” (Shiwandashan) của tiểu đoàn 59, trung đoàn 426, chụp ảnh lưu niệm năm 1949. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận