1

1

Tác giả Phùng Thượng Viện, người lính trinh sát mặt trận “Thập Vạn Đại Sơn” 1949. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận