1

1

Tháng 8 năm 1960, một lần nữa Hồ Chí Minh đến Trung Quốc, gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Đới Hà (Beidaihe-北戴河), và ở lại trong biệt thự nơi Quân Ủy Trung ương (CPC). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận